رشد بهره‌وری درحمل و نقل ریلی کلیدباز شدن قفل ترانزیت کشور

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

رییس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ضعف حمل و نقل ریلی در جابجایی بار و مسافر، گفت: کلید باز شدن قفل ترانزیت کشور و رسیدن به سهم بهینه بار و مسافر ریلی در بازار داخلی و بین المللی، افزایش بهره وری برای اقتصادی کردن هرچه بیشتر شبکه ریلی است

به گزارش روابط عمومی نگین کیش ، سید مهدی هاشمی با اشاره به اینکه نگاه به حمل و نقل به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاثیرات متقابل آن در مقولات اقتصادی، امری جدائی ناپذیر محسوب می شود، گفت:همانطور که می دانیم بالغ بر ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به بخش حمل و نقل اختصاص داشته و در اغلب کشورها قریب به ۲۰ درصد هزینه های خانوار را بطور مستقیم و غیرمستقیم مقوله حمل و نقل به خود اختصاص داده است، رشد فزاینده برنامه ها و طرح های توسعه شبکه حمل و نقل در اکثر نقاط دنیا حکایت از اهمیت و جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشورها دارد، با این نگاه بایستی بپذیریم که اعمال سیاست ها و برنامه های کلان کشور در مقوله حمل و نقل نبایستی خارج از چارچوب های اقتصادی و سازوکارهای مبتنی بر بازار باشد، چراکه در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت روابطی منطقی بین نهاده ها و خروجی بخش، برقرار گردد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه ضمن برشمردن اهداف کلان بخش حمل و نقل ریلی، افزود:  توسعه شبکه ریلی برای دسترسی حداکثری بار و مسافر، کلید باز شدن قفل ترانزیت کشور و رسیدن به سهم بهینه بار و مسافر ریلی در بازار داخلی و بین المللی، افزایش بهره وری برای اقتصادی کردن هرچه بیشتر شبکه ریلی است ، با این نگاه افزایش سهم بار و مسافر در حمل و نقل زمینی به ترتیب به  ۳۰ و ۱۸ درصد در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ خواهیم رسید

وی در پاسخ به این پرسش چرا برای توسعه حمل و نقل ریلی از بخش خصوصی به درستی استفاده نمی شود، تصریح کرد: در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه در بخش حمل و نقل ریلی از سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است و انتظار می رفت تا امروز شاهد رشد قابل توجه و پایداری در این حوزه باشیم، اما در عمل و با تکیه بر شاخص های بخش حمل و نقل نمی توان چنین سرنوشتی را متصور شد

دیدگاه خود را بنویسید