شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

این شرکت به عنوان هلدینگ حمل و نقل شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال ۱۳۸۹ در جزیره کیش به ثبت رسید و دفتر مرکزی این شرکت در حال حاضر در تهران واقع گردیده است.
زنجیره خدمات هلدینگ طیف متنوعی از خدمات و فعالیت های کشتیرانی و حمل و نقل در سطح بین المللی، ارائه خدمات دریایی و بندری در بنادر شمالی و جنوبی کشور، حمل و نقل ریلی بار با استفاده از ناوگان ملکی و استیجاری واگن و لکوموتیو، حمل و نقل جاده ای در گستره ملی و بین المللی و فعالیت های بازرگانی را شامل می گردد.
این شرکت با اتکال به خداوند متعال، حمایت های مدبرانه سرمایه گذاران و اتکا به دانش، تعهد و تجربیات مدیران و کارکنان ارزشمند خود مصمم است تا سهم خود را از بازارهای حمل و نقل کشور ارتقا داده و با حفظ و افزایش اعتبار ملی و بین المللی به عنوان بازوی لجستیک شرکت سرمایه گذاری غدیر، منافع پایدار و فزاینده ای را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.
هلدینگ حمل و نقل غدیر در سال ۱۳۹۳ براساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI100) عنوان برترین شرکت از نظر شاخص بازدهی فروش را در میان شرکت های گروه حمل و نقل و خدمات وابسته کسب نموده است.