شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش، هلدینگ حمل و نقل شرکت سرمایه گذاری غدیر، پیشرو در ارائه خدمات حمل و نقل و لجستیک، متعهد به ارائه خدمات ارزنده، با کیفیت و مطمئن به مشتریان، با تاکید بر حصول نتایج اقتصادی پایدار برای سهامداران، رعایت اصول زیست محیطی و تامین نیازمندی های راهبردی ملی در صنعت و با اعتبار ملی و بین المللی می باشد

اهداف کلان شرکت نگین کیش
– افزایش سهم از بازارهای حمل و نقل کشور از طریق ایجاد بسترهای لازم و معرفی ظرفیت های هلدینگ به صاحبان عمده کالا
– حفظ و افزایش اعتبار ملی و بین المللی شرکت به عنوان هلدینگ حمل و نقل و بازوی لجستیک شرکت سرمایه گذاری غدیر
– توسعه بازارهای جدید حمل و نقل، خدمات دریایی و بندری، بازرگانی و تجارت خارجی و ایجاد تنوع در زنجیره خدمات شرکت
– افزایش درآمدهای عملیاتی هلدینگ و تداوم سودآوری شرکت های تابعه

چشم انداز :

برترین شرکت حمل و نقل کشور در حوزه هاي حمل و نقل و خدمات دریایی و ریلی،فعال در منطقه و سطح بین المللی در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴